Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến chỉ đạo các ngành, các huyện, thị kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các CCN trên địa bàn tỉnh, qua đó đề xuất điều chỉnh hoặc xóa các CCN chậm triển khai, hoặc trước đây quy hoạch chồng chéo trên đất trồng lúa, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất lâu dài của người dân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong số 20 CCN trên địa bàn, chỉ có 4 CCN đã triển khai hạ tầng, thu hút được 14 dự án đầu tư. Số còn lại chưa quy hoạch chi tiết, chậm triển khai hạ tầng hoặc chưa mời gọi được nhà đầu tư.

7 CCN được các huyện đề nghị tỉnh xóa là: Long Chữ, Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) quy mô 350ha; Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) quy mô 200ha; Đồng Khởi (huyện Châu Thành) quy mô 20ha; Tân Đông, Suối Ngô (huyện Tân Châu) quy mô 40ha và CCN Suối Cạn (huyện Tân Biên) quy mô 133ha.

Ngoài ra, để bảo đảm giữ được diện tích đất trồng lúa theo chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ đến năm 2020 là 81.000ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) là 58.540ha, UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp trái phép, phát hiện vi phạm sẽ xử lý hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất ban đầu, tuyệt đối không cho chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp và đất khác khi chưa có ý kiến đồng ý, phê chuẩn kế hoạch của UBND tỉnh đối với từng khu đất.
Lê Đức Hoảnh