Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân

25/03/2021 18:59
(Thanh tra) - Từ ngày 23-25/3/2021 đã diễn ra Diễn đàn trực tuyến toàn cầu về chống tham nhũng và liêm chính của OECD 2021. Tại diễn đàn trực tuyến này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc.