TP HCM: Người dân vẫn xả rác ra kênh Ba Bò

14/01/2021 10:42