TP Hà Nội: 4.0 kiểu quận Tây Hồ

29/06/2020 19:36
(Thanh tra) - Hà Nội đã ban hành kế hoạch với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh dựa trên cách mạng công nghệ 4.0. Vậy nhưng, 3 lần lên phường Nhật Tân, 02 lần lên quận Tây Hồ liên hệ làm việc, phóng viên nhận về duy nhất được 01 chữ ký.