Tổng Thanh tra Lê Minh Khái báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại Quốc hội

27/10/2020 11:37
(Thanh tra) - Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Chính phủ trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.