Tiếp bài “Cướp hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp đi đấu thầu”: Lộ chứng cứ Ban Quản lý Dự án cản trở doanh nghiệp tham gia dự thầu

05/07/2020 11:39
(Thanh tra) - Mở thầu trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, không nhận hồ sơ thầu dẫn đến doanh nghiệp bị cướp hồ sơ, lực lượng bảo vệ ngăn cản doanh nghiệp vào nộp hồ sơ, nhưng UBND TP Phúc Yên vẫn khẳng định làm đúng... quy trình.