Thi đua tạo động lực cho sự phát triển ngành

28/10/2020 09:51
(Thanh tra)- Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V được tổ chức nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Ghi nhận của PV tại 2 đơn vị đạt danh hiệu điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.