Thanh tra Chính phủ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

26/08/2021 14:07
(Thanh tra) - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Trưởng ban Tổ chức chủ trì buổi phát động.