Than Nam Mẫu: Thêm 4 ngôi nhà được xây sửa từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn"

10/09/2021 17:01
(Thanh tra) - Công ty Than Nam Mẫu là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, một tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp.