Phương pháp khấu lò chợ ngang nghiêng

10/09/2021 22:00

Than Nam Mẫu: Thêm 4 ngôi nhà được xây sửa từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn"

Phương pháp khai thác sử dụng lò chợ ngang nghiêng là phương pháp khấu chống được áp dụng cho các vỉa đứng có độ dày lớn, với ưu điểm đảm bảo an toàn và giảm tối đa tổn thất than