Phụ huynh học sinh có sợ xe "Hổ vồ" đi vào đường cấm?

23/09/2020 15:46

Ai làm bẩn đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai?

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có biết?

(Thanh tra) - Những chiếc xe "Hổ vồ" vẫn vô tư đi vào đường cấm khiến cho các phụ huynh học sinh rất lo sợ cho sự an nguy của con em mình khi tới trường.