Nhiều điểm sụt lún, sạt lở trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai

31/10/2020 15:18
(Thanh tra) - Trên đoạn cuối cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều đoạn bị sụt lún và sạt lở gây ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện tham gia giao thông