Nhà thờ Lái Thiêu, Bình Dương: Nơi hình thành họ đạo Thiên chúa sớm nhất tổng Bình An

19/11/2021 12:24

Nhà thờ gỗ Kon Tum: Pha trộn tinh tế hai phong cách kiến trúc phương Đông và phương Tây

Chùa Mahatup - Chùa Dơi tỉnh Sóc Trăng

Chiêm bái chùa Non Nước

(Thanh tra) - Đạo Thiên Chúa đã có mặt khá sớm tại Bình Dương, trước cả khi người Pháp đến vùng đất này. Lúc bấy giờ, vùng đất này thuộc địa bàn tổng Bình An, trấn Biên Hòa. Lái Thiêu là nơi đã hình thành họ đạo Thiên chúa sớm nhất ở Bình An, và cũng có thể sớm nhất ở phía Nam.