Ngành Thanh tra đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng

23/07/2020 13:46
(Thanh tra)- Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiêm vụ công tác 6 tháng cuối năm do Thanh tra Chính phủ tổ chức.