Lửa thử vàng, gian nan thử... bút

17/06/2020 09:49
(Thanh tra) - Trên khắp thế giới, các phóng viên đã mạo hiểm cuộc sống của mình mỗi ngày cho công việc cầm bút...