Lào Cai: Tàn phá nơi đầu nguồn sông Hồng

26/04/2021 11:28

Dưới múc, trên đổ nguy hiểm dành cho ai?

Đề nghị xử lý Công ty Mạnh Kiên

Công ty Mạnh Kiên khai thác cát khi chưa thực hiện đầy đủ quy định

(Thanh tra) – Nơi đầu nguồn dòng sông Hồng chảy vào đất Việt tại thành phố Lào Cai dù được Nhà nước đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho việc chống sạt lở, phòng chống lụt bão, nhưng thời gian qua đang tồn tại nhiều điểm khai thác cát sỏi hoạt động theo kiểu tàn phá dòng sông. Đắp đập chặn dòng, đào móc ngay sát chân kè, dùng tàu hút cát ngay trụ cầu, thiết lập bãi tập kết trong lòng sông thậm chí là chôn lấp chất thải xây dựng xuống lòng sông dẫn đến nhiều hệ luỵ khôn lường.