Khai thác đá... "kiểu" Tuyên Quang

21/06/2020 22:08
(Thanh tra) - Một mỏ đá tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên khai thác mà chưa quan tâm đến các nguy cơ đối với tính mạng người lao động cũng như người dân quanh mỏ. Vậy nhưng, dường như chưa thấy cơ quan chức năng kiểm tra xem xét việc này.