Hoạt động kinh doanh tại chợ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19

30/05/2021 13:24
(Thanh tra) - Đi chợ mua bán nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày là nhu cầu thiết yếu của người dân, trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, tiểu thương tại một số chợ tại quận Hoàng Mai được phép mở cửa hoạt động kinh doanh và người dân đến chợ mua bán đã có ý thức chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.