Giáp mặt “vua đất tặc” tại tỉnh Hoà Bình

20/07/2020 21:09
(Thanh tra)- Nhiều người dân vẫn thường gọi nhóm lợi ích rao bán tài nguyên của Nhà nước trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình là “vua đất tặc” bởi quy mô hoạt động khủng, mức độ tàn phá rừng sản xuất, đồi, núi nghiêm trọng, hoạt động công khai, trắng trợn nhưng không bị xử lý suốt thời gian dài. Hàng vạn mét khối đất được chuyển đi, hàng chục tỷ đồng chảy về túi nhóm lợi ích. Chúng tôi đã tiếp cận nhóm lợi ích để ghi lại hành vi công khai, trắng trợn bán tài nguyên đất nước