Đề nghị xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan “ngó lơ” cho vi phạm

20/03/2020 17:28
(Thanh tra) - Mặc dù đơn vị thi công chưa thực hiện đúng yêu cầu giấy phép thi công, khi bị lập biên bản thì chống đối không ký, thậm chí không nộp phạt, nhưng, các cơ quan chức năng được Cục Quản lý đường bộ 1 giao kiểm tra, giám sát vẫn làm ngơ trước vi phạm.