Công ty Mạnh Kiên khai thác cát khi chưa thực hiện đầy đủ quy định

21/11/2020 16:11
(Thanh tra) - Mặc dù chưa chấp hành đầy đủ các quy định được ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản theo yêu cầu của UBND tỉnh Lào Cai nhưng Công ty Mạnh Kiên vẫn tiến hành khai thác và tiêu thụ khối lượng hàng chục nghìn khối cát