Công tác hoằng pháp góp phần giữ gìn chánh pháp

12/11/2021 18:18
(Thanh tra)- Với thế hệ chư tôn đức trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết, trong suốt 2 nhiệm kỳ qua, Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tích cực hoằng truyền giáo pháp, lợi lạc quần sinh, đem chân lý của đạo Phật đến với mọi người, góp phần phát huy giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp, xây dựng cuộc sống an lành và hạnh phúc.