Tuyên Quang: Có cần cơ quan quản lý khai thác tài nguyên?

08/07/2020 10:26
(Thanh tra) - UBND tỉnh đã cấp phép và giao cho nhiều cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng như UBND huyện Sơn Dương có trách nhiệm quản lý và thu thuế đối với mỏ cát, sỏi trên địa bàn. Thực tế, dường như chưa hề thấy đơn vị nào làm tròn trách nhiệm này!