"Những ứng xử cần tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông"

02/08/2022 09:44
(Thanh tra) - Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Tọa đàm “Những ứng xử cần tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông”. Toạ đàm nằm trong chuỗi đề án “Văn hoá Giao thông - Vì hạnh phúc gia đình Việt” do Viện Nghiên cứu Văn hóa & Phát triển phối hợp cùng các chuyên gia Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân triển khai thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, Nhà nước về an toàn giao thông và tầm quan trọng của văn hóa giao thông trong cộng đồng.