Hội thảo góp ý Dự án Luật Thanh tra sửa đổi

30/03/2022 22:09
(Thanh tra)- Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến tại các điểm cầu của các bộ, ngành, Thanh tra Chính phủ và một số tỉnh, TP. Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viên Nghiên cứu Lập pháp đồng chủ trì hội thảo.