Thanh tra Chính phủ triển khai công tác tháng 9 năm 2023

08/09/2023 21:47
(Thanh tra) - Ngày 7/9/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023.