Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh

08/11/2023 08:50
(Thanh tra) - Ngày 7/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh. Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên do ông Đinh Đăng Lập, thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.