Bản tin Thanh tra số 27

01/10/2022 14:46

Bản tin Thanh tra số 24

Bản tin Thanh tra số 25

Bản tin Thanh tra số 26

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. - Năm 2022, việc tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực. - Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản của 30 người có chức vụ, quyền hạn ở 7 bộ, ngành. - Hà Nội: Tăng cường thanh tra, kiểm tra thu, chi đầu năm học. - Cựu quan chức điều hành Olympic Tokyo đối mặt cáo buộc tham nhũng mới.