Quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật: Cần chế tài đủ mạnh để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

14/05/2022 21:57
(Thanh tra) - Với sự bùng nổ các sàn thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội, thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để quảng cáo một số thực phẩm chức năng không đúng bản chất của sản phẩm, quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung và quảng cáo không đúng nội dung đã được thẩm định, lừa dối người tiêu dùng. Dù các cơ quản lý Nhà nước đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt, nhưng có lẽ do chế tài chưa đủ mạnh nên các hành vi phạm trong lĩnh vực này vẫn tiếp diễn.