Lào Cai: Nổ mìn khai thác quặng apatit khiến người dân sợ

21/01/2022 23:37
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tiến hành khai thác quặng apatit tại khai trường 32 và làng Cáng 2, trên địa bàn 2 xã Tả Phời và Hợp Thành, TP Lào Cai khi chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dân. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.