Bộ Trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Lâm Đồng

Cập nhật: 18/03/2019 20:20

(Thanh tra)- Chiều 18/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) dẫn đầu Đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN là công việc thường xuyên; đề nghị Lâm Đồng tập trung đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy với công tác PCTN, nhất là việc quán triệt triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác này trong năm 2018.

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả công tác PCTN năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, cũng như pháp lệnh của Nhà nước; kết quả phát hiện xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng về PCTN; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, các đoàn thanh tra, kiểm toán trong năm 2018; việc PCTN trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của tỉnh…

Trước đó, tổ giúp việc của Đoàn công tác đã làm việc với một số ban, ngành, cơ quan của tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan.

Theo báo cáo, năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác PCTN; kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. Địa phương tiếp tục thực hiện công khai các nội dung theo quy định của Luật PCTN; các cơ quan chức năng đã ban hành 25 văn bản mới và 79 văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó bảo đảm việc sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Đặng Tuấn