Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm quan và kiểm tra các trang thiết bị phục vụ các nội dung thi
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Các đại biểu và các thí sinh tìm hiểu trang thiết bị của Công ty TNHH Samson Việt Nam - Nhà tài trợ van điều khiển và chuyên gia kỹ thuật nghề Tự động hóa trong Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Hội thi tay nghề Dầu khí diễn ra 2 năm một lần (lần I được tổ chức vào năm 2009) với mục đích tạo điều kiện cho người lao động trong toàn ngành có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề.

Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Các đơn vị chụp hình lưu niệm tại Hội thi
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh dự thi nghề Tiện của Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022

So với Hội thi tay nghề Dầu khí lần I (năm 2009) thì Hội thi lần này có số thí sinh tham dự thi đông hơn (223 người so với lần 1 là 115 người), số đơn vị tham gia hội thi nhiều hơn (13 đơn vị so với lần 1 là 11 đơn vị) và số nghề thi hơn lần 1 là 12 nghề.

Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh dự thi Lắp ráp và Hàn
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh thi Tự động hóa

Hội thi là cơ hội để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những người thợ trẻ, có kiến thức vững, tay nghề giỏi để tham gia Hội thi tay nghề cấp Quốc gia và Khu vực ASEAN. Và đây cũng là dịp để tôn vinh "những bàn tay vàng" của đội ngũ người lao động Dầu khí.

Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh trao đổi và xem lại kiến thức chuyên môn bên lề phòng thi
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh dự thi Điện tử Công nghiệp
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh thi Vận hành Nhà máy Nhiệt Điện
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh thi Vân hành Thiết bị Khoan Dầu khí
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh thi Vận hành Khai thác Dầu khí
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Chùm ảnh diễn biến tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII năm 2022
Thí sinh thi Giải pháp phần mềm, Quản trị Hệ thống Mạng CNTT
An Nhiên - Trúc Lê