Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

Cập nhật: 07/05/2019 08:47

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

TTXVN/Vietnam+