Cụ thể, vẫn còn tình trạng để lọt người dương tính với SARS-CoV-2 từ vùng dịch về tỉnh qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Tại một số chốt kiểm soát, nhân viên làm nhiệm vụ chưa tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; không duy trì khoảng cách theo quy định; lực lượng tham gia kiểm soát còn mỏng.

Nhiều trường hợp học sinh đi học vẫn còn hiện tượng không đeo khẩu trang toàn thời gian.

Công tác phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh vẫn chưa chặt chẽ, có hiện tượng lơ là, chủ quan…

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, TP, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, UBND các huyện, thị xã, TP có chốt kiểm soát, tăng cường đủ lực lượng trực tại chốt; rà soát lại quy trình phòng,  chống dịch tại các chốt kiểm soát, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người làm nhiệm vụ và người đi đường, bố trí các tấm chắn giọt bắn, trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch...

Niêm yết công khai các quy định đối với người ra, vào tỉnh; thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người từ tỉnh ngoài về địa phương; hướng dẫn công dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch; thông tin để chuyển về nơi cách ly tập trung đối với người về từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, đặc biệt phải đeo khẩu trang toàn thời gian trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường và tại trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm phòng, chống dịch trong các trường học.

UBND các huyện, thị xã, TP, Sở Công thương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối; thực hiện kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện giao hàng từ tỉnh ngoài.

Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc bắt buộc đối với tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm... theo quy định.

“Các huyện, thị xã, TP, Sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch; truyền thông rộng rãi để tạo sự ủng hộ, thực hiện nghiêm của người dân” - UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Trọng Tài