Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thực sự gần dân, sát dân, tâm huyết, có trách nhiệm với công việc, theo nguyên tắc “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” với một trong những trọng tâm là thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố” thông qua quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử”.

Triển khai Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 5/6, đồng loạt 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những trưởng thôn, bản, khu phố được bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở và được giới thiệu để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong tháng 6/2022, 31 chi bộ thôn, bản, khu phố được chọn làm điểm đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội và 100% đồng chí trưởng thôn, khu đều được bầu làm bí thư chi bộ theo đúng tinh thần “Dân tin - Đảng cử”. Và hôm nay, ngày 3/7, 1.421 chi bộ thôn, bản khu phố còn lại đồng loạt tổ chức đại hội, trực tiếp bầu bí thư chi bộ tại đại hội.

Đến 17h, 100% các chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

leftcenterrightdel
Chi bộ thôn Nà Ếch, xã Húc Động (huyện Bình Liêu) biểu quyết thông qua công tác nhân sự bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại đại hội. Ảnh: TTTT 

Các đại hội đã hoàn thành chương trình, nội dung, bầu được bí thư, phó bí thư, chi ủy nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, 100% các đồng chí trưởng thôn, khu phố đều được đảng viên tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ với tỷ lệ phiếu bầu cao. Trong đó 27% bí thư chi bộ được bầu mới, 63% bí thư chi bộ tái cử. 

Từ năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trên cơ sở thực hiện quy trình nhân sự "Dân tin - Đảng cử". Qua thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác vận động nhân dân, nhất là ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Với chủ trương, quan điểm nhất quán và sự chuẩn bị chu đáo, Quảng Ninh đã hoàn thành mô hình “Dân tin - Đảng cử", 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Một mô hình sáng tạo riêng có của tỉnh Quảng Ninh đã được thực hiện thành công trong nhiều nhiệm kỳ qua. Việc thuận “Lòng dân – ý Đảng” đã góp phần phát huy được vai trò của người dân khi tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò của chi bộ, đội ngũ đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cộng đồng dân cư.

T.T