Trước đó, ngày 20/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3; ngày 31/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2684/QĐ-BYT, ngày 05/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2789/QĐ-BYT về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 cho các đơn vị, địa phương, trong đó đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Đến nay tất cả các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận vắc xin COVID-19 và triển khai tiêm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện phân bổ ngay vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị theo Quyết định số 2499/QĐ-BYT, Quyết định số 2684/QĐ-BYT và Quyết định số 2789/QĐ-BYT của Bộ Y tế để các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng hoàn thành trước ngày 18/6/2021.

Chủ động điều phối vắc xin cho các đơn vị theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế, không yêu cầu các đơn vị gửi công văn đề nghị cho Bộ Y tế trước khi điều chuyển.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn, trường hợp không triển khai kịp thì phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố để thực hiện việc điều chuyển vắc xin COVID-19 cho các đơn vị, địa phương khác và báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng theo quy định).

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh, thành phố thuộc phân vùng quản lý về việc tổ chức tiêm chủng, giám sát phản ứng sự cố bất lợi sau tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Quốc phòng, Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các cấp huyện huy động toàn bộ lực lượng y tế và các tổ chức chính trị xã hội… tham gia hỗ trợ để tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn hoàn thành trước ngày 18/6/2021 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 để tăng độ bao phủ tiêm chủng.

UBND các tỉnh, thành phố huy động các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng xử  trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn đến đó.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng COVID-19 hoàn thành trước ngày 18/6 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai tiêm ngay và hàng ngày báo cáo kết quả về Bộ Y tế.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc không triển khai kịp thì khẩn trương báo cáo Bộ Y tế để điều chuyển vắc xin cho các đơn vị, địa phương khác.

Theo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do đó Bộ Y tế đề nghị các bộ, các viện, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện.

 

Phương Anh