Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã họp để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tới.

Có 68/68 đại biểu tham dự đã nhất trí lập danh sách sơ bộ, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 205/205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị hiệp thương lần cuối để tìm những người đủ tiêu chuẩn

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

“Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng của quá trình bầu cử, đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng, để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia để thực hiện các bước tiếp theo”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Diệp

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, họp ngày 28/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương là 205 đại biểu có cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương như sau: Các cơ quan Đảng là 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước là 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội: 130 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ là 15 đại biểu; lực lượng vũ trang là 14 đại biểu; Tòa án nhân dân Tối cao là 1 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao là 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước là 1 đại biểu; UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Danh sách 205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách, tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Từ 21/3-13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp để triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 205 người được giới thiệu ứng cử.

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%.

Từ danh sách 205 người được lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện quyền vận động bầu cử

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, trước 7 h ngày 22/5.

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn UB MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc tổ chức tiếp nhận chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh và hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiếp nhận chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật Bầu cử.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhận định, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cả Trung ương và địa phương có vai trò rất quan trọng để quyết định danh sách chính thức các ứng cử viên tham gia bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong số 205 người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu: Nữ 46/205 người (tỉ lệ 22,43%); dân tộc thiểu số: 20/205 người (tỉ lệ 9,7%); ngoài Đảng: 4/205 người (tỉ lệ 1,9); tái cử: 100/205 (tỉ lệ 48,78%); trẻ tuổi: 5/205 (tỉ lệ 2,43%); giáo sư, phó giáo sư: 16/205 người (tỉ lệ 7,8%); tiến sĩ: 63/205 người (tỉ lệ 30,7%); thạc sĩ: 94/205 người (tỉ lệ 45,85%); đại học và tương đương: 32/205 người (tỉ lệ 15,6%).

Thanh Thanh