Các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp năm 2020

Cập nhật: 03/03/2020 09:20

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp năm 2020

Theo VOV.VN