Vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long đang gây sự chú ý của dư luận với nhiều quan điểm khác nhau.

Bên hành lang Quốc hội chiều ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi nhanh với báo chí.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay, một trong những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ 1/7/2019 là việc quy định về thực hiện tự chủ đại học, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực của hội đồng trường, đảm bảo để hội đồng trường hoạt động thực quyền hơn.

Theo đó, hội đồng trường có quyền quyết định trong việc lựa chọn hiệu trưởng để điều hành các hoạt động của trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.

Ông Nhạ cho biết, theo báo cáo của Đại học Hạ Long gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với một trường mới thành lập với các mục tiêu phát triển mạnh mẽ ở phía trước.

Sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, Trường Đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

“Việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt. UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Tư lệnh ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục đại học trên cả nước cần bám sát các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định luật pháp liên quan trong chỉ đạo thành lập, công nhận hội đồng trường, hiệu trưởng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, cũng trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, chức danh chủ tịch tỉnh là cán bộ Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, còn hiệu trưởng là chức danh trong đơn vị sự nghiệp.

"Cá nhân tôi chưa thấy có quy định về vấn đề chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học. Lâu nay chưa có tiền lệ về việc này", Bộ trưởng Nội vụ nói.

ĐBQH Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cũng đề nghị xem lại quy định luật pháp thế nào, có cho phép quan chức nhà nước tham gia trường đại học không.

"Nếu tham gia giảng dạy, truyền bá kinh nghiệm quản lý nhà nước thì hết sức hoan nghênh. Nhưng công việc của một ông chủ tịch tỉnh muốn làm cho tốt cũng khốn khổ rồi mà làm tốt ông hiệu trưởng nữa thì còn khốn khổ nữa", ông Quốc nói.

Hương Giang