Tập trung làm tốt khâu chuẩn bị nhân sự

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng với việc ban hành Chỉ thị số 01/CT-TU ngày 10/11/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đồng thời, thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 25 ủy viên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các cấp, ngành, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần lãnh, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh được tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng thời gian theo luật định. Các tiểu ban giúp việc, các ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Tỉnh Bắc Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 74 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, 937 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Người ứng cử có đủ phẩm chất, trình độ

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử nhằm lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.

Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, TP, 126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử theo đúng thời gian và thành phần quy định để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ để quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về bầu cử. Các đơn vị cũng đã bám sát hướng dẫn và thông báo phân bổ, thực hiện giới thiệu người ứng cử theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng.

Sau hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2, Bắc Ninh đã lập danh sách sơ bộ 14 người, trong đó có 13 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; lập danh sách sơ bộ 112 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, nữ, độ tuổi.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin tưởng rằng tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Box: Xử lý kịp thời đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử

Để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức tốt việc tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc. Đồng thời, xử lý kịp thời, đúng quy định những đơn thư công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác nhân sự bầu cử…

Hải Hà