Một trong những nội dung quan trọng được trình và thảo luận tại Hội nghị TƯ 8 lần này là Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng.

Theo dự thảo tờ trình của Bộ Chính trị, từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống:

1. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, “tư duy nhiệm kỳ”, công thần, tự cao tự đại, háo danh, phô trương, “đánh bóng” tên tuổi; hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.

2. Đoàn kết xuôi chiều, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền. Độc đoán, gia trưởng, cơ hội, thực dụng, nịnh trên, nạt dưới. Quan liêu, xa dân, gây phiền hà, hách dịch với nhân dân. Lợi dụng tập thể để trốn tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện ý đồ cá nhân.

3. Lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi. Lợi ích cục bộ, thông đồng, thỏa hiệp, tạo cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”. Can thiệp không đúng thẩm quyền vào công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt dự án; quản lý tài nguyên, đất đai, tài chính, phân bổ và sử dụng ngân sách, cấp giấy phép, đấu thầu, mua sắm, đầu tư công, cổ phần hóa…

4. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập “sân sau”, “lợi ích nhóm”; dung túng, bao che, móc ngoặc, thông đồng với doanh nghiệp để trục lợi. Sử dụng, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi như mua đất, xây nhà, cho người thân du học, đi công tác, du lịch nước ngoài, chơi golf, tiêu dùng xa xỉ…

5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; đưa, nhận “phong bì”, phí “bôi trơn”, “lại quả”, quà biếu không trong sáng. Lợi dụng việc cưới, việc tang, giỗ, lễ, tết, sinh nhật, lên chức, thăng hàm… để trục lợi. Cờ bạc, mê tín, dị đoan; tiệc tùng, ăn uống linh đình gây phản cảm.

6. Để bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ (chồng), con, anh chị em ruột của bản thân, vợ (chồng), người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, chi phối, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như công tác cán bộ, xin dự án, cấp đất, đấu thầu, mua cổ phần…; sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn, coi thường pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội. Đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài.

7. Chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm… Can thiệp, gây áp lực trong công tác cán bộ, nhất là lợi dụng quy trình để bổ nhiệm, bố trí người nhà, “thân quen, cánh hẩu” vào các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý và nơi có nhiều lợi ích.

8. Lãng phí thời gian làm việc, nhân lực, công quỹ, tài sản, phương tiện công. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước nội dung không thiết thực, không đúng thành phần, thời gian kéo dài, kém hiệu quả.

9. Lợi dụng uy tín, mượn danh người khác để nói, viết, đăng tin bài sai sự thật, tạo dư luận, gây ảnh hưởng nhằm đề cao cá nhân mình, tô hồng thành tích hoặc bôi nhọ, hạ thấp uy tín tập thể, cá nhân khác.

Thời gian qua, Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Như, Quy định số 47 của Ban Chấp hành TƯ khoá XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Nhờ vậy, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. 

Việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn. 

"Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc hội nghị TƯ lần này. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành TƯ xem xét, ban hành một Quy định mới về vấn đề này.

Hương Giang