Sau khi đất nước thống nhất, các tổ chức thanh tra nhanh chóng được thành lập với nhiệm vụ tập trung chống tiêu cực, chống quan liêu, cửa quyền, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần thắng lợi trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong giai đoạn đất nước đổi mới, ngành Thanh tra đã bám sát quá trình chuyển đổi, đổi mới về kinh tế và từng bước đổi mới về chính trị để tổ chức các hoạt động thanh tra. Toàn ngành đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra lớn tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, quản lý tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, trách nhiệm quản lý hành chính, công vụ của các cấp chính quyền…

Đối với Thanh tra tỉnh Bình Thuận, tính từ khi tách Thuận Hải thành hai tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận vào năm 1992 và đến nay đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành. 25 năm qua, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã tập trung đổi mới công tác quản lý trong hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu tố với công tác phòng, chống tham nhũng theo tình hình thực tế của tỉnh và của từng địa phương, từng ngành, nên đã có những tiến bộ, chuyển biến rõ rệt, qua đó đã nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của thanh tra các cấp.

Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng đạt hiệu quả, các cuộc thanh tra năm sau đều cao hơn năm trước, đạt và vượt so với kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể trong 5 năm qua (2010 - 2015), ngành Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước.

Ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai và kết thúc 1.190 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện sai phạm kinh tế 70,387 tỷ đồng, 17.472ha đất các loại; kiến nghị thu hồi 41,025 tỷ đồng, 4.026ha đất, kiểm điểm 150 tập thể và 206 cá nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 14 vụ. Ngoài ra, đề xuất nhiều kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách có liên quan nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của từng cấp, từng ngành theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra tỉnh đã giải quyết 4.279 đơn khiếu nại, tố cáo (tỉ lệ giải quyết hàng năm đều đạt trên 85%), qua giải quyết đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 11,034 tỷ đồng, 21,6ha đất; thu hồi cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng, 14,92ha đất, 41 người được bảo vệ quyền lợi; kiểm điểm 47 người, xử lý kỷ luật 6 trường hợp, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ… góp phần ổn định trật tự xã hội và tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế địa phương.

Đáng lưu ý là ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện đông người, các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tập trung xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh…

Trong thời kỳ đổi mới phát triển đất nước hiện nay đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành Thanh tra dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, hy vọng cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, viên chức ngành Thanh tra tỉnh Bình Thuận sẽ vượt qua khó khăn phía trước nhằm giữ vững và không ngừng nâng cao truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam, đồng thời quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biến quyết tâm thành hành động thiết thực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hòa chung không khí của lễ kỷ niệm 70 năm thành lập  ngành Thanh tra, ngày 23/11, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành.

Linh Thi
Thanh tra tỉnh Bình Thuận