Kỳ họp 5, QH khóa XIV khai mạc sáng ngày 21/5 và chính thức bế mạc sáng ngày 15/6. 

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của QH ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.

“QH trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết được thông qua”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc.

Tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng, hoàn thiện Luật Đặc khu

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, QH đã thông qua 7 luật, 7 nghị quyết và cho ý kiến vào 9 dự án luật.

Đáng chú ý, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu (ĐB) QH, các tầng lớp Nhân dân và cử tri, sau khi cân nhắc nhiều mặt, thận trọng, QH đã biểu quyết tán thành chưa trình thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) tại kỳ họp này dù đã cho ý kiến lần 2 mà chuyển sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu.

“Các dự án luật được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp đã được các vị ĐBQH thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành cao”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

QH giao Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của ĐBQH, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Luật Đặc khu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

“Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cử tri và Nhân dân”, nghị quyết QH nêu rõ.

Mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và đổi tên Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục thành Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Phát hành hơn 22 nghìn tỷ trái phiếu để nhận nợ với bảo hiểm

QH cũng quyết định, tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn 2017 - 2020.

Trường hợp giấy phép khai thác tài nguyên nước do cơ quan Trung ương cấp, thực hiện phân chia 70% số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho ngân sách Trung ương, 30% cho ngân sách địa phương.

Với giấy phép khai thác tài nguyên nước do UBND cấp tỉnh cấp, thực hiện để lại 100% số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho ngân sách địa phương.

Tại kỳ họp này, QH đã đồng ý cho phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 3 năm (2018, 2019 và 2020) để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đối với khoản đóng BHXH cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995.

Trong đó, năm 2018 là 6.000 tỷ đồng; năm 2019 là 7.000 tỷ đồng và năm 2020 là 9.090 tỷ đồng. Mức phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ hằng năm phải nằm trong tổng mức vay của ngân sách Nhà nước, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Tiền lãi khoản nhận nợ 22.090 tỷ đồng trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ được tính từ ngày 1/1/2016 và theo lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn phát hành trong tháng 12/2015.

Chính phủ xác định phương án trả lãi, báo cáo QH quyết định khi trình dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng và bảo toàn, phát triển quỹ BHXH theo quy định của pháp luật.

QH cũng giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí thực hiện do quỹ BHXH bảo đảm.

Giao Chính phủ loạt nhiệm vụ

QH nhất trí yêu cầu, Chính phủ, các cấp, ngành tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2018; giải quyết có hiệu quả các yếu kém đã được nhận diện; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư, triển khai đúng tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, tích cực xử lý các vấn đề môi trường, xâm nhập mặn, sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở sông, suối, bảo vệ và phát triển rừng.

“Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách mới, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, bảo đảm môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân”, nghị quyết QH nêu rõ.

1. Thông qua 7 luật:Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Cạnh tranh; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công.

2. Thông qua 7 nghị quyết: Chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; chương trình giám sát của QH năm 2019; thành lập 02 đoàn giám sát chuyên đề của QH năm 2019 và Nghị quyết kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

3. Cho ý kiến 8 luật:Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

4. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo.

Thực hiện giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Xem xét các báo cáo về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan.

Hương Giang