Ngày 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, trong mọi giai đoạn của cách mạng, dù phải lo cho cả đất nước và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải “làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước…”, “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta, nên Thủ đô ta phải phấn đấu để thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, ông Hải nói và nhấn mạnh, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, viết, hành động, đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, di sản vô giá.

Học tập và làm theo Bác từ những việc rất nhỏ

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Thành ủy ngày càng hiệu quả, đi vào đời sống xã hội; đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị.

“Thực hiện Chỉ thị 05, 100% người đứng đầu các phòng, ban, đoàn thể, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của quận đều phải thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại cơ quan, đơn vị để cấp dưới và nhân dân giám sát”, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên Nguyễn Thế Thạch cho biết.

Thiếu tá Lương Thái Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thì nhấn mạnh, “học tập và làm theo Bác phải từ chính những việc rất nhỏ trong đời thường và trong quá trình công tác”.

Từ việc chủ động, quyết tâm học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể đã góp phần nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới, từng bước khắc phục bệnh hình thức, hô hào cứng nhắc.

Nhất là, “trong bộn bề khó khăn, những bông hoa việc tốt, những con người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng, chung tay làm cho xã hội tốt đẹp hơn không ngừng nảy nở, nhân lên với hàng nghìn gương “Người tốt - việc tốt” được TP tôn vinh, động viên, cổ vũ kịp thời”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói.

Đề bạt cán bộ phải có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm

Tuy nhiên, theo ông Phong, việc thực hiện Chị thị 05 vẫn còn một số hạn chế như một số đơn vị vẫn nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục, kịp thời.

“Một số cấp uỷ chưa thật sự quan tâm coi trọng chỉ đạo việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… gây bức xúc trong nhân dân”, báo cáo của Thành uỷ Hà Nội chỉ ra.

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn của Bác và quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, thời gian tới, cán bộ, đảng viên, trước hết là các lãnh đạo, quản lý các cấp của TP phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đấu tranh với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị; đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

Người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để thực hiện thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

“Phải đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và việc thực hiện Chỉ thị số 05 vào đại hội đảng các cấp, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự, bảo đảm Đại hội thành công cả về chất và về lượng”, ông Hải nêu rõ.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

“Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấm nhuần những lời di huấn của Người, Thành ủy mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện tốt Di chúc của Bác, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”, ông Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hôi nghị.

Hương Giang