Nhân dân cả nước phấn khởi, bước đầu khôi phục niềm tin. Thế giới đồng tình hoan nghênh. Uy tín của nước ta càng nâng cao thêm trên trường quốc tế.

Tuy vậy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, lần thứ bảy, đã chỉ rõ: “Tham nhũng, 4 nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta vẫn đang hiện hữu”. “Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm… Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, một số nội dung còn mang tính hình thức…”.

Vì thế, Hội nghị đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 chuyên đề về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng…”.

Những ai quan tâm đến vấn đề chính trị và thực tế tình hình đều nhận thấy hai vấn đề rất lớn, rất đáng quan tâm; đã và đang tiếp tục diễn ra:

1. Tham nhũng vẫn đang là vấn đề thời sự nóng bỏng, bức xúc, là mối lo ngại của toàn xã hội, luôn trở thành một nội dung chất vấn hàng đầu của cử tri trong các cuộc trực tiếp tiếp xúc với các nhà lãnh đạo đất nước.

2. Với hơn 70 cán bộ cấp chiến lược bị thi hành kỷ luật rất nặng, có cả Ủy viên Trung ương Đảng mất hết các chức vụ hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng, có cả Ủy viên Bộ Chính trị đi tù… trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng trong công tác xây dựng Đảng, buộc Đảng phải đặc biệt quan tâm, đề cập hết sức chu đáo, cặn kẽ, toàn diện vấn đề xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, nhất là về phẩm chất đạo đức cách mạng.

Đạo lý và truyền thống văn hóa của dân tộc ta đã truyền dạy làm dân phải tôi trung, làm quan phải liêm khiết. Nhân dân rất yêu quí, kính phục những ông quan thanh liêm, rất khinh ghét những người tham nhũng.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dồn nhiều tâm huyết cho vấn đề cán bộ. Bác ân cần chỉ bảo: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc. Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quí báu…”. Bác nhấn mạnh: “Tham nhũng là giặc nội xâm. Tội của nó cũng nặng như Việt gian, gián điệp…”.

“Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của nhiều thói hư tật xấu. Tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó, còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, đến nhân dân… Những cán bộ và lãnh tụ càng phải làm cho xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, của dân tộc. Càng phải làm gương cho tất cả đảng viên, tất cả quần chúng noi theo…”.

Giờ đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuyên phát biểu khẳng định rất dứt khoát, mạnh mẽ rằng chống tham nhũng sẽ liên tục được đẩy mạnh hơn nữa, làm quyết liệt hơn nữa, không có việc dừng nghỉ, không có vùng cấm, không có đặc quyền. Nếu Đảng không được nhân dân ủng hộ, thì Đảng sẽ mất quyền lãnh đạo, mất chế độ. Còn thực trạng hiện nay như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn công khai nói rõ chống tham nhũng có sự tiến bộ nhưng vẫn tồn tại tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ở các địa phương…

 

Tất cả chúng ta ai cũng biết còn chủ nghĩa cá nhân thì sẽ còn tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tham nhũng càng phát triển trong nền kinh tế thị trường. Đất nước chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII. Không tránh khỏi thái độ dĩ hòa vi quý, phe cánh để “chạy phiếu bầu”. Từ đó, sẽ không chọn được nhân sự đúng tiêu chuẩn quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đề ra, và sẽ mang lại những hệ lụy khó lường.

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có vị trí, vai trò then chốt, quyết định sinh mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kì cách mạng 4.0. Hơn bất cứ thời gian nào, lúc này đòi hỏi trước hết, rất cấp bách đội ngũ cán bộ chiến lược, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng phải đi đầu nêu gương sáng không tham nhũng, đặc biệt là không tham nhũng quyền lực.

Nhất quyết không để lọt lưới, chui vào các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị những cán bộ cấp chiến lược đam mê quyền lực, chạy chức chạy quyền, gây bè phái, lợi ích nhóm “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”, có người thân trong gia đình làm mất thanh danh, uy tín của Đảng.

Dân ta thường truyền tụng tục ngữ “nhà dột từ nóc”, “con sâu làm rầu nồi canh” và sách có câu “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Là những người đứng đầu của các bộ, ban, ngành, địa phương phải nêu gương đi đầu không tham nhũng để tất cả các cấp dưới, quần chúng, nhân dân noi theo. Càng ra sức tự tu dưỡng, rèn luyện đủ phẩm chất đạo đức, tài năng, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, lấy đạo đức làm gốc, để Đảng ta hoàn thành bền vững sứ mệnh cao cả của mình đối với Tổ quốc và nhân dân.

Chuyển đổi vị trí công tác hơn 4.400 cán bộ, công chức, viên chức

6 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm; tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng.

Các bộ, ngành, địa phương cũng tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra nội bộ đã phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp...

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm phát hiện hành vi tham nhũng. Việc công khai các kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thanh tra Chính phủ đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ diện Trung ương quản lý có sai phạm nêu tại kết luận thanh tra...

PV


Đại tá Hồ Ngọc Sơn