Hoãn chặng đua ô tô công thức 1 tại Hà Nội
Địa điểm tổ chức chặng đua ô tô công thức 1 tại Hà Nội

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở bàn bạc, thảo luận, đồng thuận, tất cả các bên (Chủ tịch Tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND TP Hà Nội) đã thống nhất quyết định hoãn chặng đua F1 tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

TH