Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1888/BC-TTCP ngày 26/10/2021 về kết quả thực hiện kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4309/LĐTBXH-TTr ngày 29/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các nội dung chưa thực hiện xong theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2112/KL-TTCP ngày 3/12/2020.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp để trao đổi, làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi của việc xử lý số tiền 8.947.500.000 đồng do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xử phạt hết lỗi vi phạm hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy, nhiều nội dung trong kiến nghị của Thanh tra Chính phủ chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xong như: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và đối tượng áp dụng; tăng cường hạ tầng thông tin, bố trí kinh phí vận hành cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động nước ngoài; kiểm tra cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề tiền môi giới thị trường Đài Loan và Nhật Bản; rà soát, điểu chỉnh mức thu phí và phí đào tạo thị trường Nhật Bản đảm bảo quyền lợi của người lao động; hủy bỏ các văn bản được ban hành không đúng quy định được nêu tại kết luận thanh tra…


T.Giang