Trước đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính rà soát xác định lại giá đất, tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản nghĩa vụ tài chính của các dự án, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật có tính đến yếu tố đặc thù tại bán đảo Sơn Trà.

3 dự án bao gồm: Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa do Công ty Cổ phần (CP) Đầu tư và Phát triển du lịch biển Tiên Sa (nay là Công ty CP Biển Tiên Sa) làm chủ đầu tư (diện tích đất 303.500m2, diện tích mặt nước là 36.500m2); Khu du lịch sinh thái, nhà nghỉ dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà do Công ty TNHH Du lịch Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng diện tích đất 43.300m2; Tổ hợp Khu du lịch dịch vụ cao cấp Sơn Trà do Công ty CP Sơn Trà làm chủ đầu tư, diện tích đất 140.300m2, diện tích mặt nước 208.200m2.

Các doanh nghiệp thẩm định giá có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm UBND TP phê duyệt giá đất đối với 3 dự án theo Kết luận 269/KL-TTCP.

Đơn vị tham gia thực hiện dự án nào thì báo giá cụ thể dự án đó. Báo giá dự toán phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và bảo đảm điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi về Sở Tài chính Đà Nẵng trước ngày 15/5.

N. Phê