Thực hiện Kế hoạch số 942/TTr-PGSKT&XLSTT của Chánh Thanh tra Bộ GTVT về việc kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đợt 2/2022, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Thị Thanh Hiền đã ký các văn bản đôn đốc gửi một số đơn vị: Sở GTVT Hòa Bình, Sở GTVT Bắc Kạn, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Bằng 1102D… để đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ GTVT cử tổ công tác đến làm việc với một số đơn vị được thanh tra chậm thực hiện kết luận thanh tra. Tổ công tác do Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, các thanh tra viên của Thanh tra Bộ triển khai, thực hiện. Tham dự các buổi làm việc có thành viên của tổ công tác của Thanh tra Bộ, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan.

Tổ công tác sẽ thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan đến kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị, yêu cầu được nêu trong các kết luận thanh tra. Trong quá trình làm việc, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, tổ công tác ghi nhận kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, các tồn tại, khó khăn vướng mắc của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp.

Làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan và các nguyên nhân chưa hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra (nếu có) để qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

TQ