Tổ kiểm tra gồm 4 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1468/KL- TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội (giai đoạn 2003 - 2016) và ý kiến chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định), kể từ ngày công bố quyết định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhận thức sâu sắc đối với các nội dung liên quan đến nội dung Kết luận thanh tra số 1468/KL- TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra, Ban Cán sự Đảng TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Ông Tuấn cũng cho biết, UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra TP Hà Nội làm đầu mối chủ trì triển khai thực hiện các nội dung tại Kết luận số 1468 của Thanh tra Chính phủ. Đến thời điểm này, có một số phần việc đã được triển khai thực hiện.

Cụ thể, về nội dung xử lý trách nhiệm đối với cán bộ có liên quan đến sai phạm, trong đó trách nhiệm của các tập thể, cá nhân qua các thời kỳ đối với từng dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra qua thanh tra, UBND TP Hà nội đã giao các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và UBND các quận: Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng theo chức năng và nhiệm vụ phải tổ chức thực hiện, xử lý theo thẩm quyền và có đề xuất biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, báo cáo UBND TP qua Thanh tra TP.

Bên cạnh đó hướng dẫn chủ đầu tư đã được xác định theo danh mục, các chủ đầu tư sử dụng vốn vay ngân sách, vốn vay ODA và đơn vị liên quan phải xử lý khắc phục theo quy định của pháp luật hoặc đề xuất UBND TP biện pháp xử lý khắc phục đối với từng dự án theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP qua Thanh tra TP.

Liên quan đến phần trách nhiệm của Hội đồng Thẩm định giá TP, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì cùng các đơn vị là thành viên của Hội đồng Thẩm định giá và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định hình thức kiểm điểm và đề xuất UBND TP xử lý theo từng nội dung được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận, báo cáo UBND TP qua Thanh tra TP.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra công bố quyết định kiểm tra. Ảnh: LP

Thanh tra TP tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan và đề xuất nội dung kiểm điểm đối với phần trách nhiệm có liên quan của UBND TP theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội yêu cầu phải rút kinh nghiệm, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục theo kết luận của Thanh ra Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện qua Thanh tra TP…

Ông Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành được UBND TP Hà Nội giao thực hiện các nội dung kiến nghị xử lý sau thanh tra theo Kết luận số 1468 của Thanh tra Chính phủ phải nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo về UBND TP qua Thanh tra TP trước ngày 27/12/2021 để báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, giao Thanh tra TP làm đầu mối, chủ trì làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu khi Tổ Kiểm tra có yêu cầu. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận thanh tra, bố trí thời gian làm việc với Tổ Kiểm tra khi có yêu cầu…  

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện phần nội dung xử lý sau thanh tra đối với đơn vị mình.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: LP

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh, việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra là việc làm thường xuyên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện.

Do triển khai thực hiện vào dịp cuối năm, công việc tương đối nhiều, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam yêu cầu Tổ Kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra bảo đảm vừa phòng chống dịch Covid - 19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện tốt nhất để Tổ Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, cử người làm đầu mối để thường xuyên liên lạc, trao đổi; phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Tổ Kiểm tra. Bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Tổ Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương Hiếu